Telefon:  +420 602 315 550

Email: post(zavináč)amesservis.cz

Ames servis - Frekvenční měniče, montáž, servis a opravy

Měření, monitoring a analýza kvality elektrické energie

Potřebujete odhalit nežádoucí škodlivé jevy ve Vaší elektrické síti a odhalit jejich příčinu? Nechejte si změřit kvalitu elektrické energie dle ČSN EN 50160.

Odchylky kvality elektrické energie od ideálního stavu popisují základní parametry, jako je přepětí, podpětí, krátkodobé výpadky a kolísání napětí, kmitočet sítě, obsah harmonických složek napětí a napěťová nesymetrie.

Co může způsobit nekvalitní eletrická energie ?
  • Měnící se úbytky napětí způsobují u světelných zdrojů jev zvaný flikr (flicker), který se projevuje kolísáním světelného toku světelných zdrojů.
  • Deformované napětí v eletrické síti potom může mít za následek snížení životnosti elektrických zařízení a jejich nečekané výpadky.
  • Jiné harmonické složky napětí než 1. harmonická (50Hz)mají za následek pouze ztráty, velký počet vyšších harmonických frekvencí může poškodit motory a transformátory protože v jejich vinutí se indukují výřivé proudy, které způsobují jejich přehřívání.
  • opoždění celkového odebíraného proudu za napětím má za následek vznik jalového výkonu, který nadměrně zatěžuje zdroje elektrické energie a způsobuje mnohem vyšší spotřebu eletrické energie než je skutečný výkon strojů a zařízení.
Revoluční analyzátor kvality elektrické sítě ELSPEC G4500 Blackbox je novou generací analyzátorů kvality elektrické energie. Poskytuje přesnou detekci a izolaci problémů týkajíce se všech parametrů el. energie. Jeho jedinečnost spočívá v technologii záznamu dat použitou výhradně spol. ELSPEC. Přístroj provádí nepřetržitý záznam všech měřených veličin s hustotou záznamu až 1024 vzorků na jednu periodu síťového napětí (50 Hz). Ames servis - Měřící přístroj ELSPEC

Obecně lze snížit zpětné účinky elektronických řídicích systému na síť omezením amplitudy impulzních proudů. V důsledku toho dojde ke zlepšení účiníku λ (Lambda). Aby nedošlo ke značnému zhoršení kvality sítě, je třeba realizovat příslušná opatření k redukci, eliminaci či kompenzaci harmonických u zařízení, která tyto harmonické kmitočty vytvářejí, a sice:

  • Tlumivky na vstupu nebo ve vloženém obvodu měniče kmitočtu
  • Selektivní vložený obvod
  • Usměrňovač s 12, 18 nebo 24 impulzy
  • Pasivní fi ltry
  • Aktivní fi ltry
  • Active Front End a Low Harmonic Drives

Tlumivky na vstupu nebo ve vloženém obvodu

Již jednoduché tlumivky sníží efektivně harmonické, které dodává zapojení usměrňovače do sítě. Výrobce měničů kmitočtu je nabízí jako přídavné či dodatečné příslušenství. Tlumivky je možno zapojit před měnič kmitočtu na straně napájení nebo do vloženého obvodu za usměrňovač.

Impulzní usměrňovače

Impulzní usměrňovače s vyšším počtem impulzů (12, 18 a 24) vytvářejí menší množství harmonických. V minulosti se často používaly u zařízení s vyššími výkony

Pasivní fi ltry

V případě mimořádně vysokých požadavků, popř. požadavku na provoz bez harmonických, jsou optimální pasivní síťové fi ltry. Tyto filtry se vyrábí z pasivních součástek,jako jsou cívky a kondenzátory.

Autorizovaný servis
Danfoss Drives

Ames servis - Danfos

Frekvenční měniče
VLT®, VACON®

Servis, opravy

+420 321 715 550
+420 602 315 550
post(zavináč)amesservis.cz

Certifikáty

Kde nás najdete

Ames servis - mapa